COJ West-Vlaanderen organiseert
een Debatlunch over
Jeugdzorg en Armoede. Onderzoek naar de handelingsstrategieën van consulenten (Opgroeien) in het omgaan met risico's in armoedesituaties.
Vrijdag 09 december 2022
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: VIVES - Hogeschool Sociaal Werk - GEBOUW S (Sociaal Agogisch Werk) - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk
DEBAT: VIVES - Hogeschool Sociaal Werk - GEBOUW S (Sociaal Agogisch Werk) - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk
De relatie armoede en de bijzondere jeugdzorg wordt internationaal en nationaal geproblematiseerd.

John William Decoene licht de bevindingen toe van het onderzoek, uitgevoerd i.s.m. Lore Dewanckel (doctoraatsstudent over de non-take up van rechten), naar de strategieën die consulenten (Opgroeien) ontwikkelen in het omgaan met risico’s in gezinnen in een armoedesituatie.

Naast boeiende bevindingen roept dit onderzoek ook veel vragen op, zeker in het licht van actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg/jeugdhulp (zie o.m. 'Vroeg en Nabij').
Sprekers
John William Decoene Spreker is doctoraatsstudent van de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. dr. Rudi Roose en Prof. dr. Griet Roets. Zijn doctoraatsonderzoek richt zich op de relatie tussen jeugdzorg en armoede. Hij was jarenlang actief in het Agentschap Jongerenwelzijn (nu Opgroeien).
Kostprijs
De kostprijs bedraagt 6 euro, broodjes inbegrepen. Let wel: het aantal broodjes wordt besteld op basis van de inschrijvingen. Lukt het niet om te komen: zeker verwittigen a.u.b.
Inschrijven kon tot en met 06 december 2022.