COJ Oost-Vlaanderen organiseert
een Debatlunch over
Werken in een leefgroep: een roeping in een complexe context
Vrijdag 25 november 2022
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, eerste verdieping
DEBAT: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 2.2
Het blijkt vandaag erg moeilijk om gemotiveerde medewerkers te vinden en te houden in de ruimere welzijnssector. Ook in de jeugdhulp is er een schrijnend tekort aan begeleiders die voor langere tijd met de jongeren en hun context aan de slag kunnen gaan. In de residentiële jeugdhulp werden afgelopen maanden meerdere leefgroepen gesloten omdat er geen personeel voorhanden is. Delphine Levrouw, doctoraatsstudent aan de universiteit van Gent (onder promotorschap van Stijn Vandevelde en Rudi Roose) organiseerde in het voorjaar 2022 een onderzoekstraject, samen met een tiental begeleiders uit de residentiële jeugdhulp in Vlaanderen, met als focus de ervaringen van begeleiders in de vormgeving van hun job. Daarnaast bespraken we de invloeden op hun keuze om al dan niet in residentiële jeugdhulp te (blijven) werken. In deze uiteenzetting nemen we jullie graag mee in hun verhaal en proberen we een aantal hete hangijzers bloot te leggen.
Sprekers
Delphine Levrouw is doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent
Kostprijs
6 EUR, inclusief lunch (het inschrijvingsgeld dient cash betaald te worden ter plaatse).
Inschrijven kon tot en met 21 november 2022.