COJ Vlaams-Brabant organiseert
een Debatlunch over
Caleidoscoop van de Jeugdzorg
Dinsdag 27 september 2022
Van 12:30 tot 14:00
LUNCH: /
DEBAT: 'De Valk' in de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen: lokaal DV3 01.25 (Tiensestraat 41 te 3000 Leuven)
Naar jaarlijkse traditie wordt een overzicht gegeven van de recente regelgeving en beleidsontwikkelingen die een invloed hebben op de positie, de financiering en de taakinvulling van de jeugdzorg. U kunt in deze debatlunch met al uw vragen en bemerkingen omtrent dit thema terecht. Het gaat ter plaatse 'live' door (zonder voorafgaande soep of broodje), en het zal via livestream worden uitgezonden. Toegang tot de livestream zullen we doorsturen naar degenen die ingeschreven zijn.
Sprekers
Mieke Segers is sectorcoördinator kinderopvang, jeugdhulp & gezinsondersteuning bij het Vlaams Welzijnsverbond
Kostprijs
Gratis voor leden van het COJ
Inschrijven kon tot en met 23 september 2022.