COJ Limburg organiseert
een Debatlunch over
Wie zoekt die vindt vrije tijd? Over lokale initiatieven die verbinden tussen jeugdhulp en vrije tijd.
Donderdag 17 februari 2022
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: ONLINE
DEBAT: ONLINE
Gaan voor ‘échte vrije tijd’ van jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp, in de ruime zin van het woord.
Geen loutere toeleiding naar bestaand aanbod voor kinderen en jongeren, maar ook tijd om te zijn wie je bent, om te niksen, om de buurt te ver-kennen, …
Daar hebben deze jongeren ook recht op.

Sinds 2018 zet De Ambrassade actief in op de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd. Eerst met het project Maak Tijd Vrij, vervolgens met Maak Samen Tijd Vrij en dit in samenwerking met Bataljong.

Tijdens deze debatlunch zoomen we graag in op het thema vrije tijd en zoeken we samen naar succesfactoren, uitdagingen/valkuilen en randvoorwaarden.
We laten ons inspireren door lokale praktijken ontstaan in het Overkop Huis, De Oever, Ons Kinderhuis en de jeugddienst van de stad Genk alsook jullie eigen ervarin-gen. We nodigen jullie dan ook van harte uit om jullie eigen ervaringen te delen.Wat als we met heel veel spelers samen op 3 nagels blijven klop-pen gedurende 10 jaar, elk vanuit de eigen expertise en sterktes?
Sprekers
Lore Van Dongen beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispun-ten bij De Ambrassade, Bij De Ambrassade zetten ze in op gene-ratiedoelen: thema’s waar ze langdurig en impactgericht het verschil willen maken voor een generatie kinderen en jongeren. Lore zet haar schouders onder het generatiedoel ‘recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren’. Wat als we met heel veel spelers samen op 3 nagels blijven klop-pen gedurende 10 jaar, elk vanuit de eigen expertise en sterktes?
Kostprijs
GRATIS
Inschrijven kon tot en met 15 februari 2022.