COJ West-Vlaanderen organiseert
een Debatlunch over
WEBINAR: Jeugddelinquentierecht in mensentaal, wat betekent dat concreet voor de jongere, zijn context en het jeugdhulpverleningslandschap en wat zien we vandaag in de praktijk?
Vrijdag 19 maart 2021
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: /
DEBAT: Online: Zoom
Link webinar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVjMzI1ZGMtMzY2ZC00Yzg0LTliZDctYWFiNDgzYWRlOGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ded4bb1-6bff-42b3-aed7-6a36a503bf7a%22%2c%22Oid%22%3a%2226b94a41-6b0c-47a4-8bc8-b0d29b648742%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht trad in werking op 1 september 2019.
Informatie hierover is makkelijk op te zoeken (zie o.a. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/Decreet-Jeugddelinquentierecht.aspx).

In deze debatlunch, die verzorgd wordt door twee deskundigen, komt vooral aan bod wat dit jeugddelinquentierecht in de praktijk betekent: voor de jongere, voor zijn/haar context en voor het hele jeugdhulpverleningslandschap. De ervaringen met de toepassing van dit recht worden belicht.

Er wordt volop ruimte geboden voor algemene en meer specifieke en kritische vragen.
Sprekers
Sarah Van Ghelder is campusdirecteur Gemeenschapsinstelling De Zande - Campus Beernem
Bart Sanders is afdelingsdirecteur BAAB (bureau alternatieve afhandeling Brugge) in vzw De Patio – Brugge
Kostprijs
Gratis
Inschrijven kon tot en met 17 maart 2021.