COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
Omdat cultuur gevoelig ligt: hoe superdiversiteit de hulpverlening uitdaagt.
Vrijdag 17 januari 2020
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2B111
DEBAT: Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2B111
OTA Vlaams-Brabant & Brussel ondersteunt hulpverleners in de jeugdhulp wanneer ze werken met jongeren en hun context met een migratie achtergrond, en vragen hebben over de eventuele invloed van interculturele, levensbeschouwelijke en migratiegebonden elementen in het hulpverleningstraject. Onze expertise situeert zich op thema’s verbonden aan ‘opvoeden en opgroeien in een migratiecontext’, waar we inzetten op een sterke wisselwerking tussen praktijkervaring en kennisdeling o.b.v. theorie.

De toenemende diversiteit in de diversiteit daagt een samenleving uit: zowel door de ontmoeting met een veelheid aan andere referentiekaders als door het zichtbaar worden van de eigen referentiekaders. Want in het verschil worden we gevraagd om de eigen vanzelfsprekendheden te verduidelijken. Ook voor hulpverlening is dit een realiteit op alle niveaus, van de hulpverlener tot het beleid: hoe kijken we naar ‘opvoeding’, ‘ouderschap’, ‘het kind’, ‘hulp-verlening’… Vanuit de ervaringen in het werkveld en dus met het nodige urgentiebesef, brengen we observaties, bevindingen en good practices.
Sprekers
Katrien Lauwereys coördinator OTA Vlaams-Brabant & Brussel
Itsen Gonzalez stafmedewerker vorming OTA Vlaams-Brabant & Brussel
Kostprijs
1 euro, broodje inbegrepen
Inschrijven kon tot en met 17 januari 2020.