COJ Oost-Vlaanderen organiseert
een Debatlunch over
Buurtsport in Vlaanderen: een opstap naar meer sociale cohesie?
Vrijdag 25 oktober 2019
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 120.085
DEBAT: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, auditorium 3
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties ervaren heel wat drempels om toegang te vinden tot reguliere sportclubs (traditioneel georganiseerde sportclubs). Sport- en jeugdwelzijnswerkorganisaties in Vlaanderen zetten daarom buurtsportinitiatieven op die een alternatieve, laagdrempelige en buurtgerichte aanpak hanteren. Sociale cohesie wordt in het bijzonder gezien als een belangrijke doelstelling voor buurtsportpraktijken. De benchmarkstudie van ISB-vzw uit 2015 toont aan dat, van alle buurtsportpraktijken in Vlaanderen die inzetten op het realiseren van sociale doelstellingen, 90% zich specifiek focust op het creëren van sociale cohesie. Maar hoe kijken praktijkwerkers en deelnemers van buurtsport naar sociale cohesie? En vooral, hoe kijken ze naar de bijdrage van buurtsport aan sociale cohesie?

In het doctoraatsonderzoek "buurtsport en sociale cohesie: een sociaal werk perspectief”, dat kadert binnen het CATCH-onderzoeksproject, ging Shana Sabbe in dialoog met praktijkwerkers en deelnemers binnen 4 Vlaamse buurtsportpraktijken. De bevindingen van het onderzoek reflecteren het omstreden karakter van sociale cohesie. Aan de basis hiervan ligt de spanning tussen een individuele aanpak en een structurele aanpak. Met andere woorden stelt zich de vraag of buurtsport als een sociale praktijk moet inzetten op het aanpassen van individuen aan maatschappelijke uitdagingen of net moet werken aan de transformatie naar een meer rechtvaardige samenleving. Aan de hand van de verhalen van praktijkwerkers en participanten wordt deze spanning geïllustreerd. Verder worden op basis van de bevindingen vraagstukken voor wetenschap, praktijk en beleid blootgelegd.
Sprekers
Shana Sabbe is werkzaam als doctoraatsstudent bij de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en als onderzoeker op het interuniversitair SBO-project 'CATCH' (VUB-UGent): Community sport for At-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, health and social CoHesion.
Kostprijs
6 EUR, inclusief lunch (het inschrijvingsgeld dient cash betaald te worden ter plaatse). U kan de inschrijving pas als voltooid beschouwen, indien u een bevestigingsmail hebt ontvangen.
Inschrijven kan tot en met 21 oktober 2019.