COJ Limburg organiseert
een Debatlunch over
Slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers
Dinsdag 18 juni 2019
Van 11:30 tot 14:00
LUNCH: Provinciaal Natuurcentrum Genk, Craenevenne 86 (Zaal: Onder de blote hemel)
DEBAT: Provinciaal Natuurcentrum Genk, Craenevenne 86 (Zaal: Onder de blote hemel)
We nodigen Payoke uit om zicht te krijgen op de problematiek omtrent de tienerpooiers.
Payoke is het centrale meldpunt bij vermoeden van slachtofferschap van mensenhandel en meer spe-cifiek ook bij vermoeden van slachtofferschap van een tienerpooier. Het beschikt dan ook over een uitgebreide expertise betreffende deze problematiek. Payoke begeleidt slachtoffers op psycho-sociaal vlak, maar ook op administratief en juridisch vlak.

Na een uiteenzetting van Payoke nodigen we nodigen wij jullie uit om hierover in dialoog te gaan.
Ervaringen, praktijkvoorbeelden, bezorgdheden…: We maken tijd om ze met elkaar te delen.
Sprekers
Klaus Vanhoutte directeur Payoke
Kostprijs
5 EUR
Inschrijven kon tot en met 14 juni 2019.