COJ Vlaams-Brabant organiseert
een Debatlunch over
Geestelijke gezondheidszorg bij minderjarigen: YUNECO
Vrijdag 15 maart 2019
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'
DEBAT: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'
Over de voorbije 3 jaar werden –onder stimulans van de Federale en Vlaamse overheid – intersectorale provinciale netwerken geestelijke gezondheid gevormd. In Vlaams-Brabant werd het netwerk YUNECO opgericht dat in sneltempo programma’s uitwerkte rond Crisis, aanklampende en langdurige zorg (Care), kennisdeling (Crosslink), dubbeldiagnose verstandelijke beperking (Combi) en vroegdetectie en –interventie (Connect). Een nieuw programma consult naar residentiële plaatsen in de jeugdhulp staat in de steigers. De intersectorale samenwerking binnen het netwerk leidde al tot mooie voorbeelden van gezamenlijk gedragen trajecten, projecten en wisselleren. Echter, ook negatieve randfenomenen en nieuwe spanningsvelden dienen zich aan. We verkennen samen de mogelijkheden van het netwerk…
Sprekers
Prof. dr. Marina Danckaerts Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Kostprijs
De kostprijs om deel te nemen aan de debatlunch bedraagt 5 euro. Omwille van de verse soep die in hoeveelheid voorzien wordt naar gelang het aantal inschrijvingen, vragen wij bij afwezigheid deze 5 euro nadien op. Dank voor uw begrip.
Inschrijven kon tot en met 07 maart 2019.