COJ Vlaams-Brabant organiseert
een Debatlunch over
'Past op elk POT-je een dekseltje?' Persoonlijke ontwikkelingstrajecten binnen het onderwijs
Vrijdag 07 december 2018
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'
DEBAT: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'
Binnen Vlaams-Brabant wordt al lang samengewerkt rond realisatie van leerrecht voor alle leerlingen. Het pionierswerk hier heeft af en toe de weg gevonden naar het beleid.
Er blijft heel wat bewegen, zowel op Vlaams, Provinciaal als lokaal niveau.
Filip Mels en Georges Baeten geven toelichting bij de Leuvense werking "Iedereen aan boord". In het SOM-Labo stemmen partners uit onderwijs en welzijn, net-, niveau- en sectoroverstijgend af. Dit netwerk maakt het mogelijk dat de stad initiatieven gericht op vermijden van schooluitval (preventief en curatief) ook financieel ondersteunt. Naft, Leerrecht, Centrum voor Leerzorg, Ris-K voor basis- en secundair onderwijs, werkgroep OV4 type 3, themagroep schooluitval... komen aan bod.
Sprekers
Filip Mels voormalig directeur Vrij CLB Leuven
Georges Baeten voormalig directeur CLB gemeenschapsonderwijs
Kostprijs
De kostprijs om deel te nemen aan de debatlunch bedraagt 5 euro. Omwille van de verse soep die in hoeveelheid voorzien wordt naar gelang het aantal inschrijvingen, vragen wij bij afwezigheid deze 5 euro nadien op. Dank voor uw begrip.
Inschrijven kon tot en met 03 december 2018.