COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
KOAP - kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem
Vrijdag 26 oktober 2018
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 06 P 40
DEBAT: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 06 P 40
Hoe kan bij de thematiek/problematiek van KOAP de zorg en begeleiding beter afgestemd worden tussen de verschillende sectoren.
Er wordt een kader gegeven wat juist verstaan wordt onder misbruik en verslaving om vervolgens na te gaan wat de gevolgen, gevaren, risico's en de impact op het gezin en de kinderen zijn. Er zal ook stilgestaan worden bij de veiligheid van de kinderen, aan de hand van een signs of safety-plan en het hulpverleningsaanbod wordt in kaart gebracht.
Sprekers
Fran Dauwe kinder- en jongerenpsychiater werkzaam in CGG Brussel
Steven Van der Auwera psycholoog en preventiewerker Tabak, Alcohol en andere Drugs en medewerker in het mobiele crisisteam TANDEMlpus in Brussel (volwassenen)
Kostprijs
1 euro, broodje inbegrepen
Inschrijven kon tot en met 26 oktober 2018.