COJ Brussel organiseert
een Debatlunch over
“(n)ergens kind aan huis: dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief”.
Vrijdag 07 december 2018
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 06 P 40
DEBAT: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel, lokaal 06 P 40
Bijna één op drie dak- en thuislozen is minderjarig. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Verschillende keren veranderen deze kinderen/jongeren van buurt, school, vrienden en buren. Ze moeten telkens opnieuw beginnen. Het legt een zware hypotheek op hun fysiek en psychisch welzijn, op hun gezondheid en ontwikkeling. Het kleurt hun toekomst.

Leen Ackaert zoomt in op de beleving en positie van kinderen en jongeren en houdt het Vlaamse woon- en daklozenbeleid tegen het licht van kinderrechten.

Danny Lescrauwaet staat stil bij het belang van het voorkomen van uithuiszettingen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Verder gaat hij in op hoe huurders omgaan met dreigende uithuiszetting, welke daarbij risico’s zijn op thuisloosheid en wat nodig is aan sociaal werk en beleid om dit te verminderen.

Liv Leeman en Laura Claeys vertellen over de manier waarop zij in de dagdagelijkse praktijk kinderen en jongeren actief betrekken in de begeleiding.
Sprekers
Leen Ackaert werkt op het Kinderrechtencommissariaat als beleidsadviseur op de thema’s jeugdhulp, wonen, gezinsondersteuning en integraal kinderrechtenbeleid. Het liefst vertrekt ze vanuit de signalen en bekommernissen van de betrokken kinderen en ouders. Zij zijn de ervaringsdeskundigen binnen een bepaald thema. Via haar beleidswerk probeert Leen Ackaert de signalen en bekommernissen kracht bij te zetten door ze in zo concreet mogelijke beleidsadviezen en - dossiers te vertalen.
Danny Lescrauwaet stafmedewerker thuisloosheid en wonen op het Steunpunt Mens en Samenleving. Hij staat onder meer in voor de ondersteuning van de Vlaamse strategie tegen thuisloosheid en is ook actief binnen Feantsa, de Europese koepel van de thuislozenzorg.
Liv Leeman kinderwerkster in CAW-Oost Brabant. Zij is werkzaam in CAW Oost-Brabant sinds 2000. Eerst met de dakloze mannen en vrouwen van het toenmalige opvangcentrum 'De Puzzel' later ook met gezinnen binnen de dienst Begeleid Wonen. Sinds 2016 werkt Liv ook als kinderwerkster voor de kinderen in de Vrouwenopvang van Diest en later voor de ambulante begeleidingen in de gehele regio. Liv is verantwoordelijk voor de uitbouw van een meer kindgerichte aanpak binnen de organisatie. Ze is schrijfster van het boek: 'Mijn leven als superheld' een doe- en leesboek voor dak en thuisloze kinderen.
Laura Claeys ouder-kind-begeleider in het vluchthuis en het vrouwenopvangcentrum van CAW Oost-Brabant. Ze is werkzaam in CAW Oost-Brabant sinds 2012 en is in bijberoep zelfstandig gedragstherapeut en hippotherapeut. Laura staat in voor de residentiële begeleiding van kinderen en hun ouders in het kader van IFG (vluchthuis) en andere relationele- en thuisloosheidsproblematieken (vrouwenopvang).
Kostprijs
1 euro (broodje inbegrepen)
Inschrijven kon tot en met 07 december 2018.