COJ Vlaams-Brabant organiseert
een Debatlunch over
Intersectorale Zorgnetwerken: Wat, Waarom en Hoe?
Donderdag 01 maart 2018
Van 12:00 tot 14:00
LUNCH: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven
DEBAT: Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven
De Intersectorale Zorgnetwerken hebben er hun eerste werkjaar opzitten. Ze werden opgericht om toch in zorg en hulp te voorzien, ten aanzien van jongeren wiens traject hopeloos strandt tussen bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg en vaak ook geestelijke gezondheidszorg. Nieuw bij de instelling van de intersectorale zorgnetwerken is dat van de netwerken verwacht wordt dat ze zich effectief engageren, maar ook de vrijheid en middelen krijgen om “out of the box” te denken en ongewone wegen te bewandelen.
Sprekers
Jean-Pierre Vanhee Hij is algemeen directeur van de Afdeling Continuïteit en Toegang bij het Agentschap Jongerenwelzijn en zal een toelichting geven bij de beleidsdoelstellingen en – perspectieven op de Intersectorale Zorgnetwerken
Thierry Taverna Hij is directeur van V.Z.W. De Oever en penhouder van het Intersectoraal Zorgnetwerk Vlaams-Brabant/Limburg/Brussel en zal stilstaan bij de opbouw van dit Zorgnetwerk
Jo Voets Hij is pedagoog en zal enkele markante vaststellingen doen na één jaar werking van het Intersectoraal Zorgnetwerk Vlaams-Brabant/Limburg/Brussel en zal hier ook beleidsaanbevelingen bij formuleren.
Karel De Vos Hij is directeur van het Jongerencentrum Cidar en zal de debatlunch inleiden en de uitwisselingen met het publiek modereren
Kostprijs
De kostprijs om deel te nemen aan de debatlunch bedraagt 5 euro. Omwille van de verse soep die in hoeveelheid voorzien wordt naar gelang het aantal inschrijvingen, vragen wij bij afwezigheid deze 5 euro nadien op. Dank voor uw begrip.
Inschrijven kon tot en met 23 februari 2018.