Wie zijn we
Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw, opgericht in 1959, wil een forum zijn voor organisaties en hun medewerkers, beleidspersonen en belangstellenden in de voorzieningen voor jongeren, zowel in de jeugdzorg, bijzondere jeugdbijstand en jeugdbescherming als in het welzijnswerk, het jeugdwerk, het onderwijs en de ruime setting van het werken met jeugdigen. De voornaamste doelstelling is, mensen uit verschillende diensten in alle openheid met elkaar in contact te brengen en hen de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen rond thema's uit de jeugdzorg.

Het contactcomité organiseert daartoe debatlunches in zowel Brussel, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en een jaarlijkse studiedag.

De Algemene Vergadering van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg bestaat uit de volgende personen: Roose Rudi (Voorzitter), Shana Sabbe (secretaris), Anné Danny, Beghin An, Decock Geert, Deslypere Hilde, Devlieghere Jochen, Gevaert Koen, Jansegers Katrien, Jaspers Ilse, Kerkhofs Marie, Leirs Hanne, Lint Theo, Peeters Jos, Put Johan, Puttaert Martine, Quintens Isabelle, Segers Chris, Steyaert Veerle, Valcke Ann, Vaderfaeille Johan, Vanhee Jean-Pierre, Van Ossel Sonja, Verbeest Katia, Vereecke Johan & Verlinden Katrien.

De Raad van Bestuur van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg bestaat uit: Roose Rudi (Voorzitter), Shana Sabbe (Secretaris), Anné Danny, Beghin An, Bosmans Jan, Ilse Jaspers, Leirs Hanne, Lint Theo & Put Johan.

COJ Brussel COJ Brussel De lokale stuurgroep van de provincie Brussel bestaat uit Sigrid Arents (Huis der Gezinnen), Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond), Ann Ghilain ('t Pasrel), ​Nele Haedens (Jongerenwelzijn), Mieke Houthuys (Jongerenwelzijn), Jos Peeters (Jongerencentrum CIDAR), Geert Michiels (Jongerenwelzijn), Vander Steene Karen, Bieke Vandercruys (Tonuso), Johan Vanderfaeillie (VUB) & Sylvie Venneman (Jongerenwelzijn). Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres brussel@contactcomite.be.

COJ Oost-Vlaanderen De lokale stuurgroep voor de provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit Theo Lint, Thomas Maeseele (OCMW Gent), Tina Garré (Universiteit Gent), Geert Decock, Isabelle Quintens (Jongerenwelzijn), Jochen Devlieghere (Universiteit Gent), Shana Sabbe (Universiteit Gent) & Rudi Roose (Universiteit Gent). Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres oostvlaanderen@contactcomite.be.

COJ West-Vlaanderen De lokale stuurgroep voor de provincie West-Vlaanderen bestaat uit Cox Nele (Vives), John Decoene (Artevelde Hogeschool), Danny Anné (HoWest), Hilde Deslypere (FOD Justitie), Sarah Vanghelder (Jongerenwelzijn), Lore Goethals (Nieuwland), Koen Gevaert (Jongerenwelzijn), Frank Myny (Jongerenwelzijn), Soetkin Neirynck (Bruggenvoorjongeren), Ann Valcke (HoWest) & Bart Vanhoenacker (Vives). Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres westvlaanderen@contactcomite.be.

COJ Limburg De lokale stuurgroep voor de provincie Limburg bestaat uit Ilse Smits (UC Leuven Limburg), Ilse Jaspers (BAAL Limburg), Hanne Leirs (UC Leuven Limburg), Veerle Umans & Michel Camerotto . Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres limburg@contactcomite.be.

COJ Antwerpen De lokale stuurgroep voor de provincie Antwerpen bestaat uit Hilde Van Loock (CLB), Helinde Moons (Provincie Antwerpen), Walter van Rijsbergen (Den Engel), Chris Segers (Jongerenwelzijn), Luc Claessens (Emmaus), Carine Housen (Jongerenwelzijn), Veerle Steyaert (Jongerenwelzijn), Katrien Verlinden (Karel de Grote Hogeschool) & Caroline Broos (Jongerenwelzijn). Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres antwerpen@contactcomite.be.

COJ Vlaams-Brabant COJ Vlaams-Brabant De lokale stuurgroep voor de provincie Antwerpen bestaat uit Johan Put (KU Leuven), Marie Kerkhofs (KU Leuven), Mattias Bouckaert (ter Wende-Espero vzw), Eef Goedseels (FOD Justitie), Luc Deneffe (De Wissel), Mia Claes (UC Leuven Limburg), Anja Jacobs (CGG VBO), Philippe Jacob (JAC Oost-Brabant), Bert Leers (Huize Levensruimte), Kaat Matthyssen (UCLL), Stefaan Pleysier (KU Leuven), An Beghin (UC Leuven Limburg), Michael Vandebroek & Karel De Vos (CIDAR). Zij kunnen gecontacteerd worden via het e-mail adres vlaams-brabant@contactcomite.be.